Akční plán č.2 2023-2025

Více

Akční plán pro období 2023–2025, který vychází ze Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna, bylo možné připomínkovat do 9. 4. 2023.

V následujících dnech všechny připomínky zpracoval Odbor kultury MMB a navrhl jejich případnou implementaci. Výsledná verze byla schválená Zastupitelstvem města Brna dne 20. 6. 2023.

Stav před schválením Akčního plánu 2023 – 2025

Návrh Akčního plánu č. 2 pro období 2023–2025, který vychází ze Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna, projednávalo červnové Zastupitelstvo města Brna. 

Návrh nového akčního plánu vycházel nejen z evaluace předchozího Akčního plánu č. 1 Strategie kultury a kreativních odvětví, ale reflektovali jsme v něm i výstupy sociologických průzkumů Vnímání kultury brněnskými obyvateli  a Kulturní potřeby obyvatel města Brna. Zahrnuli jsme i poznatky z dotazníkového šetření  Zhodnocení podávání žádostí o dotace na rok 2023. 

Velmi důležitá pro nás byla i Vaše zpětná vazba, a tak jsme návrh od 20.3. do 9. 4. 2023 zveřejnili a rozeslali k Vašim podnětům a návrhům. Celkem jsme obdrželi podněty od 3 subjektů z brněnské nezřizované scény, za které Vám děkujeme.

Vypořádání připomínek k Akčnímu plánu II.