Využijte nový dotační program na podporu kreativních odvětví pro rok 2022

Více

Rada města Brna schválila nový dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory kreativních odvětví. Dotační program navazuje na podporu kreativních odvětví, která na Odboru strategického rozvoje a spolupráce probíhá již od roku 2010.

254328507_3970748966358913_4315191720894073300_n

Cílem dotačního titulu je podpora podnikání a systematický rozvoj kreativních odvětví a propagace brněnského kreativního sektoru na národní i mezinárodní úrovni. Dalším důležitým cílem je i vzdělávání, a to jak odborné, tak i laické veřejnosti. Veškeré projekty budou vybírány transparentně, za účasti pětičlenné komise skládající se z několika organizací.

Žádosti o dotaci se mohou týkat několika oblastí. První oblastí je propagace, kam spadají odborné veletrhy a obchodní akce, do oblasti edukace se mohou hlásit projekty uskutečňující výstavy, sympozia a workshopy. Oblast veřejného prostoru se týká propagace lokálního maloobchodu, designových instalací nebo oživení veřejného prostranství. Poslední oblastí jsou zadání reflektující zadání města Brna nebo konkrétní potřeby kulturního a kreativního sektoru. 

Celkový rozpočet dotačního titulu je 1 mil. Kč. Výše finanční podpory na jeden projekt je minimálně 30 tis. a maximálně 200 tis. Kč. 

Žádosti lze podávat do 3. 12. 2021. Výsledky udělení dotace se žadatelé dozví na přelomu ledna a února 2022. Všechny důležité náležitosti najdete na webu Brna → https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-2-namestka-primatorky/odbor-strategickeho-rozvoje-a-spoluprace/dotace-pro-kko/

Kontaktní místo a informace o žádosti: 

Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Magistrát města Brna, Husova 12, 601 67, Brno  

– Ing. Sarah Szökeová, tel: 542 172 309, e-mail: szokeova.sarah@brno.cz

– Mgr. Jan Holeček, tel.: 542 172 215, e-mail: holecek.jan@brno.cz