Potřebujete novou techniku nebo hudební nástroj? Radní schválili investiční dotační program na nákup techniky nebo hudebních nástrojů

Více

Brněnští radní schválili Dotační program pro poskytnutí investičních dotací v oblasti kultury na pořízení techniky nebo hudebních nástrojů v roce 2023. Cílem dotace je podpora kulturní a umělecké činnosti právnických osob, které mají sídlo v Brně, a to formou nákupu hudebních nástrojů, osvětlovací, záznamové, zvukové a ozvučovací techniky, která je nezbytná pro vykonávání kulturní činnosti subjektu.

festival_Uprostřed_15

V programu lze podat pouze jednu žádost, která může být podpořena maximální částkou 100 000 Kč. Důležitým kritériem pro udělení dotace je datum a čas podání žádosti o dotaci, žádosti se posuzují a schvalují chronologicky dle jejich doručení a na celý program jsou alokovány 2 mil. Kč.

Podávat žádosti můžete v termínu od 15. 4. do 6. 5. 2023, a to prostřednictvím formuláře na webových stránkách dotace.brno.cz.

Kompletní znění a podmínky dotačního programu najdete zde.

Prezentaci k dotačnímu programu najdete zde v sekci Návody.

Kontaktní osoba: Bc. Bronislava Pecinová, DiS.

E-mail: pecinova.bronislava@brno.cz

Telefon: +420 542 172 095