Skip to content

Evropské hlavní město kultury

Aktuálně


SOUTĚŽNÍ VÝZVA: Téma kandidatury Brna na Evropské hlavní město kultury

Brno kandiduje na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Chcete být součástí? Přihlaste se do soutěže o návrh tématu kandidatury, které je povinnou součástí přihlášky. Proto se vás ptáme:

– Jaká témata jsou podle vás důležitá pro Brno?
– Čím je Brno výjimečné? 
– Co může dát světu? 

Pošlete nám svoje nápady a dostanete příležitost je prezentovat na XIII. setkání Brněnského kulturního parlamentu, který se bude konat 3. 11. 2021 v KUMSTu. Zúčastnit se můžete jako jednotlivec nebo v týmu (do 5 osob). Čekají na vás zajímavé ceny, ale i zkušenosti a příležitost stát se součástí prestižní mezinárodní soutěže.

Kdo se může zúčastnit?
Jednotlivci, týmy (do 5 osob), studenti, Pražáci, děti … zkrátka kdokoliv.

Jak postupovat?
Stručný popis a zdůvodnění volby tématu popište na maximálně dvě normostrany (zvolit můžete i jinou formu, například natočit video nebo vytvořit interaktivní prezentaci apod.) v češtině i angličtině, kvůli zahraniční části poroty.

Popište nám především: 

1) zdůvodnění, z čeho jste vycházeli; 

2) jak by probíhala implementace tématu; 

3) které subjekty byste zapojili (příspěvkové organizace města, státní p.o., soukromé firmy, investory, školy…?).

Nejde jen o to, vybrat téma, ale zároveň se zamyslet nad tím, jak by se s ním mohlo pracovat dál, jaké typy programů by se na téma vázaly. Jako příklad tematických zaměření mohou sloužit BidBooky (přihlášky) dalších kandidátských měst (aktuálně třeba slovenská města NitraTrenčín a Žilina, která kandidují v roce 2026).

Ze zaslaných návrhů vybereme 5 nejlepších týmů/jednotlivců, kteří budou mít možnost svůj nápad prezentovat na Brněnském kulturním parlamentu. Desetiminutová prezentace bude v českém jazyce. Pro prezentace a diskusi nad nimi bude vyhrazen celý dopolední program, který bude trvat od 10 do 12 hodin.

Termín přihlášek:
Výstup pošlete nejpozději do 25. 10. 2021 na e-mail kultura@brno.cz.

Výherci se můžou těšit na zajímavé ceny jako jsou vstupenky do divadel, Brnopas, plavba po Brněnské přehradě, vouchery na vstup do vily Tugendhat, na hrad Špilberk a další. 


   Partneři soutěže

   Untitled design
   Náměstí_svobody2_Gabzdyl


   Co je to Evropské hlavní město kultury?

   Od doby svého vzniku v roce 1983 byl prestižní titul Evropské hlavní město kultury udělen více než 60 městům po celé Evropě. Hlavním cílem titulu, který uděluje Evropská unie, je vyzdvihnout důležitost kultury při rozvoji společnosti, měst i celých regionů a upozornit na diverzitu a jedinečnost evropských kultur. V roce 2028 bude titul udělen jednomu městu ve Francii a jednomu městu v Česku. Brno se o něj utká s Českými Budějovicemi, Libercem a Broumovem.

   EHMK v Brně 

   Město Brno je leaderem v mnoha oblastech kultury a kulturního rozvoje a EHMK je příležitost ukázat, co všechno může Brno světu nabídnout. Zároveň umožní podpořit nebo rozjet spoustu projektů z oblasti infrastruktury, strategie nebo kulturní nabídky. Brno dělá v oblasti kultury hodně, zároveň má ale obrovský potenciál, který by díky titulu EHMK mohlo využít.

   Přínosy titulu

   Získání titulu Evropské hlavní město kultury s sebou nese nejen finanční benefity pro město a region. Jde především o zviditelnění v mezinárodním měřítku, které přináší benefity pro kulturní a kreativní odvětví, turismus i podnikání. Pro obyvatele města jsou nejzásadnějším přínosem investice do kulturní infrastruktury a revitalizace a oživení veřejných prostor. Město ze zisku titulu může těžit i dlouhé roky poté.

   Soupeři a partneři 

   Brno se o titul Evropského hlavního města pro rok 2028 utká s Českými Budějovicemi, Libercem a Broumovem. Všechna města pro první kolo přihlášky připraví bidbook (přihlášku) s programem a kulturní strategii, už samotná příprava přihlášky tak poskytuje velký prostor pro rozvoj a zajímavé projekty. Brno spolupracuje s řadou partnerských měst, mezi kterými je i Kaunas (EHMK 2022) nebo Leeds (Culture Leeds 2023), ale také s kandidátskými městy pro rok 2026 ze Slovenska.