Skip to content

Brněnské kulturní fórum

Brněnské kulturní fórum je otevřená platforma, kterou koordinuje Odbor kultury Magistrátu města Brna.
Pravidelná setkání se zástupci umělecké scény probíhají dvakrát do roka. Je zde prostor pro vzájemné informování, diskusi, strategické plánování či formulaci návrhů pro kulturní politiku města Brna.
V letech 2015 až 2017 sloužila platforma zejména pro participativní tvorbu kulturní strategie města. Od roku 2018 se setkání organizují nad konkrétními tématy, jako jsou třeba budoucnost bývalé káznice na Cejlu, Evropské hlavní město kultury, přesahy kultury apod.